Badania nad chorobą Alzheimera: kwestie etyczne i prawne

Niniejsza książka porusza kwestie świadomej zgody, zgody przez pełnomocnika oraz oceny kompetencji kontekstowych u osób z demencją. Powstała na sympozjum w styczniu 1989 r. I jest kanadyjskim tomem towarzyszącym demencji Alzheimera: Dylematy w badaniach klinicznych (V. Melnick i N. Dubler, red. Clifton, NJ: Humana Press, 1985) i medyczna decyzja o demencji i Dying (Milbank Memorial Fund Quarterly, Suplement 2, 1986). Będzie zainteresowana prowadzącymi badania kliniczne obejmujące pacjentów z demencją, a także członkami instytucjonalnych komisji rewizyjnych oceniających takie badania. Książka składa się z 20 esejów różnych autorów. Rozdziały dotyczące świadomej zgody i zgody pełnomocnika podkreślają prawo kanadyjskie, ale zawierają obszerne odniesienie do ustawodawstwa USA. W kilku rozdziałach dokonano przeglądu postępów w badaniach biomedycznych nad przyczynami choroby Alzheimera i przedstawiono ważny wkład kanadyjskich badaczy. Te jasne i wyczerpujące rozdziały cierpią w pewnym stopniu z nieuniknionego opóźnienia w publikacji. Kilka świetnych rozdziałów koncentruje się na próbach klinicznych leków eksperymentalnych, dziedzinie, która znacznie się rozwinęła w ciągu ostatnich pięciu lat i będzie nadal rosła. Jeden szczególnie interesujący rozdział omawia złożoność badań w społeczności i trudność oddzielenia badań klinicznych od dostarczania usług podczas badań pacjentów mieszkających w społeczności, a nie w szpitalach czy domach opieki.
Książka wychodzi poza inne prace na podobne tematy pod kilkoma względami. Przegląd kanadyjskiego orzecznictwa jest mile widzianym dodatkiem do literatury. Przegląd badań społecznościowych jest nowatorski i wnikliwy. Kilka rozdziałów dotyczących genetyki, w szczególności jeden z członków zespołu z University of British Columbia, dotyka trudnych zagadnień poruszanych w badaniach rodzin, a nie jednostek. W rozdziale podsumowującym poddano krytyce kryteria badań nad pacjentami z demencją z 1984 r., Które wywodzą się z konferencji zwołanej przez National Institute on Aging. Na uwagę zasługuje brak komisji krajowej lub prezydenckiej do formułowania i uzasadniania wytycznych. Wiele komentarzy zostało dobrze przemyślanych, a inne kwestie skorzystają na dalszej debacie. Literatura naukowa jest niezadowalającym forum debaty w tej dziedzinie, ponieważ nie jest w stanie rozwiązać problemów, które podnosi, ale rady ds. Przeglądu instytucjonalnego i badacze potrzebują wskazówek na temat polityki. Ta książka podkreśla etykę w badaniach klinicznych; osoby zainteresowane polityką publiczną będą chciały zwrócić się do doskonałej dyskusji w trzecim raporcie panelu doradczego ds. choroby Alzheimera, 1991 (Departament Zdrowia i Opieki Społecznej) lub demencji i starzenia się: etyka, wartości i wybory polityczne (R Binstock, S. Post i P. Whitehouse, red. Baltimore, Md .: John Hopkins Press, 1992).
Autorzy ostatniego rozdziału tracą okazję do zajęcia się kilkoma kwestiami poruszonymi przez inne rozdziały i nie są uwzględnione w kryteriach z 1984 roku. Kryteria te zachęcają badaczy do przeprowadzenia wszelkich badań w przypadku pacjentów z mniej poważnym demencją i do włączenia pacjentów z poważniejszymi demencjami tylko wtedy, gdy jest to konieczne
[podobne: vigantoletten 1000 ulotka, olx wołomin, lek bez recepty na pasożyty ]