Drugie stenty wieńcowe uwalniające lek – obietnica i niepewność

W tym wydaniu czasopisma publikujemy pięć artykułów oryginalnych i dwa artykuły poglądowe na temat stentów wieńcowych uwalniających leki.1-7 Naszą motywacją jest niedawna obawa, że implantacja stentów uwalniających leki w porównaniu z gołym metalem stenty mogą wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka późnej zakrzepicy w stencie, potencjalnie śmiertelnym powikłaniem (Ryc. 1). Na spotkaniu Komitetu Doradczego ds. Urządzeń Układu Krążeniowego w dziale żywności i leków (FDA) w dniach 7 i 8 grudnia 2006 r. Dokonano prezentacji praktycznie każdego aspektu tego złożonego problemu klinicznego.8 Aby poinformować społeczność medyczną, publikują te artykuły, które są reprezentatywne dla prezentacji i dyskusji, które miały miejsce podczas spotkania panelowego. W niektórych przypadkach udostępniamy dwa widoki tych samych zestawów danych, ponieważ różni badacze analizowali te same dane za pomocą różnych metod analitycznych. Czytelnicy zobaczą, że szczegóły analizy mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wniosków każdego z tych raportów. Oprócz danych zawartych w artykułach oryginalnych, artykuły z dwóch perspektyw, autorstwa dr Andrew Farba i Ashleya Boama z Centrum ds. Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego FDA oraz dr Williama Maisela, który pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Urządzeń Układu Krążeniowego Panel, syntezuje wiele informacji na temat korzyści i potencjalnego ryzyka stentów uwalniających leki. Stenty te zostały zatwierdzone do stosowania u stabilnych pacjentów ze stosunkowo niekoherentnymi zwężeniami naczyń wieńcowych, ale były one stosowane u wielu pacjentów, których cechy kliniczne i anatomia wieńcowa nie mieszczą się w pierwotnej specyfikacji. Takie zastosowanie poza wskazówkami znacznie utrudniło ocenę bezpieczeństwa stentów poza ustaleniem badań klinicznych. Istotna jest również pomocnicza terapia przeciwpłytkowa. Chociaż zalecenie naukowe zalecające 12 miesięcy podwójnej terapii przeciwpłytkowej po umieszczeniu stentu uwalniającego lek opublikowano elektronicznie w styczniu, 9 optymalny czas trwania terapii nie został jeszcze dokładnie określony.
Miliony pacjentów z chorobą wieńcową na całym świecie otrzymały stenty wieńcowo-tętnicze, a ogromne korzyści zdrowotne wynikające z tej technologii nie są kwestionowane. Mimo to, gdy zostanie wykryte potencjalnie poważne, aczkolwiek nietypowe powikłanie, takie jak zakrzepica w stencie, konieczne jest, aby zrobić wszystko, aby agresywnie zbadać powikłanie, ocenić ryzyko, zrozumieć charakterystyki patofizjologiczne i opracować środki zapobiegawcze. Chociaż nie wszystkie pytania zostały udzielone, a obszary niepewności pozostają, FDA działała odpowiednio, podejmując szybkie działania. Rozumiemy, że te kwestie są dalekie od rozwiązania, ale mamy nadzieję, że artykuły w tym wydaniu czasopisma poinformują społeczność medyczną i pomogą pracownikom służby zdrowia podejmować najlepsze decyzje dla swoich pacjentów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Ten artykuł (10.1056 / NEJMe068306) został opublikowany na stronie www.nejm.org 12 lutego 2007.
[przypisy: buprenorfina, dabrafenib, Białkomocz ]
[patrz też: metamina, alemtuzumab, bikalutamid ]
[hasła pokrewne: leczenie kanałowe pod mikroskopem poznań, maseczka z siemienia lnianego na włosy, miłość z netu cda ]