Intrageniczna delecja genu KALIG-1 w zespole Kallmanna ad

Zidentyfikowano jedną rodzinę z odziedziczoną intrageniczną delecją w przypuszczalnym genie dla tego zespołu, podczas gdy nie wykryto widocznej anomalii molekularnej w analizie Southern blot u pacjentów z innych rodzin. Opis przypadku
Przebadaliśmy 77 rodzin, w których jeden lub więcej mężczyzn miał hipogonadyzm hipogonadotropowy, charakteryzujący się klinicznymi objawami hipogonadyzmu i niskim stężeniem testosteronu, hormonu luteinizującego i hormonu folikulotropowego w surowicy. U żadnego chorego mężczyzny nie stwierdzono żadnego niedoboru żadnego innego hormonu przysadki lub zmiany masy podwzgórza lub przysadki. W 52 z 77 rodzin, probandy miały anosmię; w 7 mieli oni hiposmię; w wieku 18 lat mieli normalny węch. Zapach został zidentyfikowany jako nieprawidłowy w 44 rodzinach za pomocą testu identyfikacji zapachów24 iw 33 rodzinach z testem opisanym przez Henkina i Barttera.25 W 10 z tych rodzin niektórzy z dotkniętych członków byli braćmi, aw 6 rodzinach niektórzy należeli do przynajmniej dwa pokolenia związane z członkami żeńskimi, co wskazuje na wzór dziedziczonego przez X dziedziczenia recesywnego. Niektóre z tych rodzin zostały wcześniej opisane.13
W rodzinie, która była głównym przedmiotem tego badania, proband (pacjent 1, 9 1/2 roku życia) urodził się z microphallusem, niedorozwojem moszny i niezstąpionym jądrem. Miał normalny kariotyp 46, XY. W wieku pięciu miesięcy jego penis miał 2,5 cm długości (normalny zakres, 3,3 do 5,1) i 0,7 cm średnicy w połowie wałka. Jedno jądro niezstąpiło, a drugie miało 0,7 cm długości (normalny zakres, 1,55 do 2,25). Stężenia kortyzolu i tyroksyny w surowicy były prawidłowe, a stężenie testosteronu w surowicy było niewykrywalne (<0,7 nmol na litr). W wieku 11 miesięcy pacjentowi podano ludzką gonadotropinę kosmówkową przez dwa tygodnie; jego testosteron w surowicy zwiększył się z mniej niż 0,7 do 8,35 nmol na litr. Leczenie cypionianem testosteronu powodowało normalny wzrost prącia.
Brat probanda (pacjent 2, 8 lat) miał normalne genitalia przy urodzeniu. Jednak w wieku czterech miesięcy jego jądra cofnęły się, a jego penis pojawił się w stanie podniecenia, bardzo przypominając narządy genetyczne swojego brata w tym samym wieku. Terapia za pomocą cypionianu testosteronu powodowała normalny wzrost prącia.
Matka pacjentów nie miała oznak niepłodności i poczęła bez trudności. Obaj pacjenci mieli anosmię; ich matka miała normalny węch zgodnie z Testem Identyfikacyjnym Zapachu.24 Żaden inny mężczyzna członek rodziny nie miał hipogonadyzmu ani anosmii.
Metody
Bezpośrednią analizę genomowego DNA pacjentów uzyskaną z leukocytów przeprowadzono metodą Southern blot według standardowych procedur26. DNA strawiono enzymem restrykcyjnym EcoRI, poddano elektroforezie w żelu agarozowym, przeniesiono na membranę nylonową i hybrydyzowano z klonem cDNA ( p23A) zawierający cały region kodujący KALIG-1. 22 Sondę cDNA (N1.4) odpowiadającą końce 3 genu KALIG-1 zastosowano w kolejnej, bardziej dopracowanej analizie DNA zarówno od pacjentów, jak i ich matki. Próbki DNA amplifikowano przez łańcuchową reakcję polimerazy (PCR) przez 35 cykli (w 94 ° C przez jedną minutę, 55 ° C przez jedną minutę i 72 ° C przez pięć minut)
[więcej w: leczenie kanałowe pod mikroskopem poznań, olx knurów, olx wołomin ]