Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi: kliniczny przewodnik po diagnostyce i leczeniu

Psychiatrzy i neurolodzy, szczególnie ci, którzy mają do czynienia z dziećmi, często mają na pierwszy rzut oka sprzeczne poglądy wielu pacjentów, których dzielą. Zapytaj psychiatrę, czy autystyczne dzieci mają normalną inteligencję, a odpowiedź brzmi tak ; zadaj neurologowi to samo pytanie, a odpowiedź zdecydowanie nie będzie. Wiele z tych widocznych sprzeczności znajduje się po bliższym zbadaniu wynikającym z błędu w próbkach. Tak jak pacjent z rozszczepem podniebienia poszukuje pomocy chirurga ortopedycznego, chirurga uszu, nosa i gardła lub chirurga plastycznego, zgodnie z którym objawy są najbardziej kłopotliwe, więc psychiatra i neurolog zbudują swoje wrażenia z uderzająco różnych aspektów tej samej choroby. Ta różnica jest nigdzie bardziej widoczna niż w przypadku dzieci, które są nadaktywne i nieuważne. Czytelna nowa monografia dr. Silvera podchodzi do tematu z nieprzyzwoicie psychiatrycznej perspektywy, z dużym naciskiem na behawioralne niedopasowanie tych dzieci. Ten ostatni z serii takich publikacji opiera się na bogatym doświadczeniu klinicznym, popartym dokładnym poznaniem odpowiednich badań. Brak oficjalnej bibliografii lub systematycznej prezentacji przykazań autora w odniesieniu do danych eksperymentalnych, książka jest wprawdzie niewielka lub nie ma zastosowania dla naukowców i ma ograniczoną wartość dla specjalistów klinicznych. Będzie to najbardziej przydatne dla lekarzy rodzinnych, pediatrów, psychiatrów i neurologów, którzy widzą kilku takich pacjentów i chcą nauczyć się skuteczniej je leczyć. Rodzice dzieci z tym zaburzeniem powinni również znaleźć książkę interesującą lekturę.
Recenzja Dr Silver pod kątem ewolucji pojęcia zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej jest krótka i w większości dokładna (amerykańska literatura dotycząca nadaktywności postencefalitycznej poprzedza raport Bradleya z 1937 r.). Po nim następuje uproszczona, ale aktualna dyskusja na temat ustalenia diagnozy. Dr Silver dostarcza cennego wglądu, że podobnie jak epilepsja, deficyt uwagi i nadpobudliwość są diagnozowane głównie na podstawie historii, a nie przez zachowanie dziecka w gabinecie lekarza. W dyskusji pominięto wzmiankę o formalnych testach psychometrycznych, niezbędnym uzupełnieniu diagnozy dla klinicystów zajmujących się poznawczymi aspektami zaburzenia.
Dr Silver rozumie znaczenie związku między deficytem uwagi a innymi zaburzeniami behawioralnymi, takimi jak trudności w uczeniu się. Jego dyskusja na temat trudności w uczeniu się koncentruje się na indywidualnych deficytach w umiejętnościach, z wykorzystaniem modelu wejścia-wyjścia-pamięci-pamięci, bez odwoływania się do konstruktów klinicznych, takich jak dysleksja, dyskalkulia i dysgrafia. Takie podejście jest naukowo godne szacunku, chociaż prawdopodobnie jest przedwczesne, biorąc pod uwagę nasz obecny stan zrozumienia. Niepełnosprawność pamięci jest traktowana jako niezależne zaburzenie uczenia się; z perspektywy neurologa problemy z pamięcią u dzieci bez uszkodzenia mózgu są prawie zawsze produktem ubocznym deficytu uwagi. Powszechne stwierdzenie autora, że lękowe lub depresyjne dzieci, które są nieuważne, nie mają zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej, podporządkowuje złożoność tych relacji; deficyt uwagi, lęk i depresja mogą się nawzajem pogłębiać, a czasami trudno jest określić, które z nich są główną przyczyną, jeśli w ogóle.
Dyskusja na temat leczenia, z perspektywy ściśle psychiatrycznej, jest najważniejszym wkładem książki
[więcej w: miłość z netu cda, citotrop, olx wołomin ]