Zmniejszenie poziomu RNA wirusa HIV-1 za pomocą terapii w celu powstrzymania wirusa Herpes Simplex cd

Próbki moczu pobierano przed randomizacją i raz w miesiącu podczas fazy testowania do testów ciążowych (Vikia hCG-S, BioMérieux). Analizy laboratoryjne
Testy serologiczne i analiza CD4 +
W zależności od źródła rekrutacji, seropozytywność HIV-1 określono za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA) lub strategii szybkiego testowania z Determine (Abbott), a następnie Genie II (BioRad), zgodnie z zaleceniami WHO.23 Obecność przeciwciał HSV-2 wykryto za pomocą swoistego testu ELISA IgG2 (Kalon Biologicals) o wysokiej czułości i swoistości w próbkach surowicy afrykańskiej.24 Rozpoznanie serologiczne diagnozy kiły oparto na wynikach pozytywnych testu szybkiejreakcji w osoczu (RPR, BioMérieux) i test hemaglutynacji Treponema pallidum (TPHA, Newmarket Laboratories). Liczbę limfocytów CD4 + wykonano standardową techniką fluorocytometryczną (FACScan, Becton Dickinson).
RNA HIV-1 i DNA HSV-2
DNA HIV-1 i DNA HSV-2 oznaczono ilościowo za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym z użyciem systemu ABI 7000 i ręcznej ekstrakcji kwasu nukleinowego (zestawy RNA i DNA Qiagen), jak opisano powyżej.22,25, 26 Badanie RNA genitalnego HIV-1 przeprowadzono w dwóch powtórzeniach, a w analizach zastosowano średnią wartość obu miar. Laboratorium Centrum Muraz uczestniczyło w zewnętrznym programie kontroli jakości w zakresie oceny ilościowej RNA HIV-1 organizowanym przez ANRS, a laboratorium Virology Laboratory Uniwersytetu w Montpellier wykorzystało panel komercyjny (panel HSV 1/2 Clear QC, Argene) jako wewnętrzną kontrolę jakości dla Oznaczenie DNA HSV-2.
Infekcje pochwy
Trichomonas vaginalis i Candida albicans zostały zidentyfikowane przez kulturę odpowiednio w InPouch TV (Biomed Diagnostics) i środowisku Sabouraud. Bakteryjne zapalenie pochwy zostało zdiagnozowane na podstawie wymazów z pochwy w skali Grama za pomocą standaryzowanego systemu oceny Nugent, opartego na ważonej kombinacji różnych morfotypów: pałeczek mlekowych, Gardnerella vaginalis lub bacteroides oraz zakrzywionych prętów o zmiennej gramaturze.
Wyniki badań
Pierwotnymi wynikami badania była obecność, częstotliwość i ilość genitalnego RNA HIV-1 podczas fazy leczenia. Drugorzędne wyniki obejmowały obecność i ilość RNA HIV-1 w osoczu, jak również wykrywanie DNA genitalnego HSV-2 i wrzodów narządów płciowych podczas fazy leczenia.
Analiza statystyczna
Na podstawie danych z badania pilotażowego22 i poprzedniego badania afrykańskiego7 oszacowaliśmy, że 150 kobiet było wymaganych do wykrycia zmniejszenia o 0,4 log10 kopii na mililitr genitalnego RNA HIV-1 między dwiema badanymi grupami, z szacowaną wariancją 0,5 i moc 90%, z 5% błędem typu I. Nasze obliczenia pozwoliły na 15% utratę obserwacji.
Analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania statystycznego Stata, wersja 9.0 (StataCorp) z zastosowaniem zmodyfikowanego podejścia do zamiaru leczenia, w którym dane dla kobiet w ciąży były cenzurowane w czasie pierwszego pozytywnego testu moczu. Podjęto decyzję a priori, aby dostosować się do wyjściowych poziomów genomu wirusa HIV-1 RNA i DNA HSV-2 w fazie wstępnej, w fazie początkowej, w celu umożliwienia zmienności wydzielania wirusów odpowiednio dla każdego z tych wyników.28 Wartość równa połowie próg został przydzielony do wartości poniżej progu, w tym do próbek niewykrywalnych, a wszystkie miano wirusa zostały przekształcone log10 przed analizą.
Pierwotne analizy oceniały wpływ na kobietę, stosując pomiary zbiorcze w celu połączenia pomiarów dla każdej kobiety w jedną wartość
[patrz też: bisoprolol, teosyal, alprazolam ]
[patrz też: probolan, dekstran, hostessy fordanserki ]
[podobne: pierścień landolta, hydrokortyzon maść, przeglądarka na leczenie uzdrowiskowe ]